Pajzán percek

2016-05-17

13161740_1102020349857972_2986890408648676902_oHun vót, hun nem vót, heted hét országon belül, ahun a kurta tövisbunkós malac túrna, de má kóbász lett belűle, ippensíggel a 7. utcával arrábi kocsmába, iménti pletykák szerint, pünkösd hava 3. napján, mikor a nap már nyugovóra tért, s e körmondat is befejeződött, nagy dévajkodás vette kezdetét. Ahunnannem, egy fiatal lyány, nevén nevezve Szeleczki Mónika, egy székely népdallal rendre, bár egyes elmondások szerint, csak csendre utasítva nípeket, belekezdett a mesélísbe.

Jááj, hogy ottand mik hangzottak el. Mikor hallottam rúla, csak pirútam, nem tudtam, hová nízzek. Hogy a farsagi bálba, a szomszíd lyánynak, kit az anyja úgy fített, de végül elenkedte, fölvarták a szüzessígit, s így má nincs több gondja vele. Meg a falu juhászát megkörnyíkezte egy királylyány, hogy adja neki oda Mátyás aranyszőrű birkáját, osztánd vígül szígyenbe maradt az egísz Birkus királyság…  Most má azt is írtem, mí szaladgát muthéten bátyámuram keresztül a kertünkön is. Úgy votam, hogy biztos hódkóros, oszt hallom e, hogy udvarlásbul kergettík el, pedig annál a háznál nem vót idáig szokásban. Tudom én jól, a nővéréknél megfordultam párszor már én is. Oszt ez még semmi, a harmadik szomszídná, ahun van az a szemrevaló menyecske. Vót nála 2x egy legíny, oszt az biz többet egyszer se. 13116404_1102021806524493_2492676899672176719_oMegesett az eset, hogy kihíta a lyányt az utcára, mikor az oda kiírt, a legíny csak lehúzta a nadrágját, s pőrén dicsekedett. Elmondás alapján egyszercsak visszavette, oszt elszaladt. Biztos a guta ütőtte meg…  Koma mondja, hogy sokan az ottlévő nípek közül azt hitték, hogy csak úgy mondja magának, biztos ő találta ki az egíszet, de valaki fölsimerte, hogy má hallotta a leghosszabb mese elejit, s most már a végét is sikerült pár év multán…   Mikor a koma nagy levegőt vett, hogy folytassa még, mi is vót, ipp odaírtek az öregasszonyok e, előttük meg ilyet nem lehet mondani, mert azok is ám továbbmondják egy kettő. Gyorsan sikerült elköszönni komámtól, mert vendíg vót nálam, kinek én vagyok a kiskomája. Megkért, hogy segítsem má ki, mert nem bír pocakosodni… S hát így e….  mese is tovább tartott vóna, ha az estének víge nem lett vóna.

 

MT

Partnereink:

diák hálózat diák hálózat
diák hálózat diák hálózat diák hálózat diák hálózat diák hálózat diák hálózat diák hálózat diák hálózat